Автоматичне градуювання резервуарів

Автоградуировка резервуаров

Для зберігання нафтопродуктів на автозаправних станціях (далі АЗС) застосовуються горизонтальні циліндричні сталеві резервуари. Резервуар є засобом вимірювань, який має градуювальну (калібрувальну) таблицю, яка складається при виготовленні і періодично повіряэться територіальним органом Держстандарту (міжповірочний інтервал становить 5 років).

В процесі експлуатації об'єм нафтопродукту в резервуарі, що відповідає певному взливу, визначають по градуювальних таблицях. Градуювальна таблиця є документом, на підставі якого проводиться облік нафтопродуктів на АЗС.

В процесі експлуатації резервуари через різного роду деформацій і зовнішні впливи змінюють свої параметри. Це може бути деформованість корпусу і днища резервуара, нахил резервуара і т.п. Тому в міжповірочний період градуировочная таблиця, складена при його атестації, змінюється.

Невідповідність фактичної градуировочной таблиці і таблиці, затвердженої органом Держстандарту, веде до втрати реального обліку руху нафтопродуктів на АЗС.

Підприємством "TiT" розроблена і атестована методика, що встановлює порядок виконання вимірювань при оцінці фактичних градуювальних таблиць горизонтальних циліндричних сталевих резервуарів для нафтопродуктів підземного розташування в процесі їх нормального функціонування і призначена для використання на автозаправних станціях.

Мета застосування даної методики - швидке виявлення можливих змін затверджених градуювальних таблиць резервуарів в процесі їх експлуатації в міжповірочний інтервалі.

Виконання вимірювань і формування оцінки градуювальних таблиць за цією методикою проводяться автоматично в процесі функціонування АЗС з використанням результатів вимірювань засобами вимірювальної техніки, якими оснащена АЗС - автоматичними рівнемірами і паливороздавальними колонками.

Межі допустимої похибки визначення градуювальної таблиці резервуара за даною методикою, приведеною до номінальної місткості резервуара, складають не більше ± 0,7% для резервуарів висотою не менше 2-х метрів.

Вимірювання виконуються автоматично, без зупинки АЗС, під управлінням комп'ютера за спеціальною програмою.

На підставі даної методики розроблено та атестовано програмне забезпечення, що дозволяє вести безперервний перерахунок фактичних градуювальних таблиць резервуарів для нафтопродуктів на АЗС.

Програмне забезпечення для обчислення і формування фактичної градуировочной таблиці резервуара на АЗС реалізовано в касовому апараті АЗС і проходить метрологічну атестацію в установленому порядку. Програмне забезпечення призначене для роботи з будь-якими типами касових апаратів і систем управління для АЗС.

Фактична градуировочная таблиця резервуара, отримана на підставі запропонованої методики, формується безперервно в процесі функціонування резервуара і не вимагає зупинки технологічної роботи резервуара на АЗС. Програмне забезпечення проводить порівняння отриманої таким чином фактичної градуировочной таблиці резервуара з таблицею, отриманої в результаті повірки резервуара. Розбіжність таблиць більш ніж на 0,7% від номінальної місткості, може служити підставою для аналізу причин розбіжності і позачергової повірки резервуара.

Спосіб формування оцінки градуювальних таблиць, використаний у цій, методикою захищений патентом на винахід України № 39138.


   Задайте Ваші питання по
"Автоматичне градуювання резервуарів"

  Надсилання повідомлення ... Будь ласка, зачекайте.